Over ons

Wij zijn Massive Care!

Als gecontracteerde WMO,- en jeugdzorg aanbieder in de regio Holland Rijnland bieden wij ambulante begeleiding, begeleiding op school en woonbegeleiding aan kwetsbare doelgroepen.

Wat ons uniek maakt is onze cultuur sensitieve manier van hulpverlenen. Soms heeft een geslaagd hulpverleningstraject meer nodig dan enkel expertise. Uiteindelijk maakt de klik die je voelt met jouw begeleider/hulpverlener de slagingskans van jouw traject stukken groter.

WErkwijze

Cultuursensitieve zorg

Wij werken veel met cliënten die op gebied van taal en cultuur een barrière kunnen ervaren die het lastig maakt om reguliere hulp goed neer te zetten. Omdat wij inzetten op een divers personeelsbestand, zijn wij in staat om op beide gebieden, dus zowel op expertise als op culturele achtergrond, een goede match te maken.

Onze hulpverleners spreken, naast perfect Nederlands, o.a. Tigrinya, Turks, Marokkaans, Arabisch, Berbers, Syrisch, Dari, Engels, Sranan Tongo en plat Leids.

Massive Care werkt vanuit een positieve mindset. Wij geloven in de mogelijkheden van onze cliënten om de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om tot waardevolle zelfontplooiing te komen.

We gaan dit samen met ze aan en vinden het belangrijk dat zij, en hun directe omgeving, zich tijdens dit traject gezien en gewaardeerd voelen. We laten ze niet los totdat het goed zit en we ze met vol vertrouwen zelfstandig hun weg kunnen laten vervolgen.

Met onze werkwijze stromen veel van onze cliënten positief uit en weten onze partners ons goed te vinden en daar zijn we trots op!

Missie & Visie

Ieder mens is uniek. Kansengelijkheid, diversiteit en inclusie vinden wij belangrijk bij Massive Care. Iedere dag leren we van elkaar, juist omdat we verschillend mogen zijn. Dat is een kracht!

Verschillen in afkomst, huidskleur, visie, geloofsovertuiging maken het leven kleurrijk en interessant. Bij Massive Care is iedereen welkom.

Onze cultuur sensitieve werkwijze is voor iedereen geschikt. Onze expertise ligt bij de doelgroep met een migratieachtergrond. Hierbij kan het gaan om jeugdigen, jongvolwassen en ouders die in Nederland geboren of opgegroeid zijn en om nieuwkomers.

Voor iedereen

Kansengelijkheid, diversiteit en inclusie vinden wij belangrijk bij Massive Care. Iedere dag leren we van elkaar, juist omdat we verschillend mogen zijn. Dat is een kracht!

Verschillen in afkomst, huidskleur, visie, geloofsovertuiging, gender of seksuele voorkeur maken het leven kleurrijk en interessant. Bij Massive Care is iedereen welkom.

Ondernemend

We gaan graag samenwerkingen aan en staan open voor initiatieven die van betekenis zijn voor onze doelgroep en hun connectie met onze samenleving.

Verbindend

Het bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet is het streven van veel meer mensen en organisaties in Leiden en omstreken. Door geen vreemde voor elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en samen te werken, komen we tot de mooiste resultaten.

Professioneel

Al onze medewerkers dragen de missie en visie van Massive Care uit. Deze, veelal, SKJ geregistreerde en HBO opgeleide hulpverleners zetten altijd dat stapje extra om onze cliënten van de juiste zorg te kunnen voorzien.