Hulp op school

Het onderwijs geldt als een van de belangrijkere vindplekken als het gaat om jongeren die (extra) ondersteuning kunnen gebruiken.

Door op school laagdrempelig contact te maken met leerlingen, vindbaar te zijn en aan te sluiten, zoeken leerlingen je op en delen ze veel over wat hen bezig houdt en tegen welke problemen ze aanlopen.

Onze ervaring is dat daar niet alleen leerlingen uit naar voren komen die al waren opgevallen op school (verzuim, gedrag) maar ook leerlingen die zich al die tijd stilletjes hebben bewogen binnen de school, goede resultaten hebben behaald maar thuis te maken blijken te hebben met allerhande problematiek.

Naast individuele vroegsignalering is er ook sprake van het vroegsignaleren van zaken die onder groepen jongeren spelen, zoals ruzies, rivaliteit, criminele activiteiten, geplande vechtpartijen en andere zorgelijke situaties. Onze schoolbegeleiders krijgen vaak veel informatie over wat er onderling bij leerlingen speelt en merken de sfeer op binnen groepen. Deze informatie is uitermate handig om in te kunnen spelen op een veiliger schoolklimaat. Zo kan de schoolbegeleider de betrokken leerlingen begeleiden in het oplossen van hun onderlinge problemen.

Denken in kansen en handelen vanuit de mogelijkheden

Wij gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten en stimuleren hen om zelf de regie te nemen. Neem contact op voor de mogelijkheden!