Begeleid wonen

Soms gaat thuis wonen gewoon niet lekker of kan de veiligheid en/of ontwikkeling van een jeugdige in het geding zijn. In sommige gevallen is begeleid wonen een goeie oplossing.

Bij Massive care bieden we (tijdelijke) huisvesting en begeleiding aan jeugdigen in de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar, met verlengde jeugdhulp tot 23 jaar.

Onze persoonsgerichte aanpak stelt centraal dat de jongeren invloed hebben op hoe het traject eruit gaat zien. Samen met de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt waarin beschreven staat aan welke doelen en vaardigheden er gewerkt wordt. Het doel is om ervoor te zorgen dat de cliënt zelfredzaam wordt en kan uitstromen naar een eigen woonplek of terug kan naar huis.

Denken in kansen en handelen vanuit de mogelijkheden

Wij gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten en stimuleren hen om zelf de regie te nemen. Neem contact op voor de mogelijkheden!