085-130 58 44 

info@massivecare.nl

Website onder constructie

Wij zijn Massive Care!

Als gecontracteerde WMO,- en jeugdzorg  aanbieder in de regio Holland Rijnland bieden wij ambulante begeleiding, begeleiding op school en woonbegeleiding aan kwetsbare doelgroepen.

Wat ons uniek maakt is onze cultuur sensitieve manier van hulpverlenen. Soms heeft een geslaagd hulpverleningstraject meer nodig dan enkel expertise. Uiteindelijk maakt de klik die je voelt met jouw begeleider/hulpverlener de slagingskans van jouw traject stukken groter.

Cultuursensitieve zorg

Wij werken veel met cliënten die op gebied van taal en cultuur een barrière kunnen ervaren die het lastig maakt om reguliere hulp goed neer te zetten. Doordat wij inzetten op een divers personeelsbestand, zijn wij in staat om op beide gebieden, dus zowel op expertise als op culturele achtergrond, een goede match te maken.

Onze hulpverleners spreken, naast perfect Nederlands, o.a. Tigrinya, Turks, Marokkaans, Arabisch, Berbers, Syrisch, Dari, Engels, Sranan Tongo  en plat Leids.

 Massive Care werkt vanuit een positieve mindset. Wij geloven in de mogelijkheden van onze cliënten om de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om tot waardevolle zelfontplooiing te komen. We gaan dit samen met ze aan en vinden het belangrijk dat zij, en hun directe omgeving, zich tijdens dit traject gezien en gewaardeerd voelen. We laten ze niet los totdat het goed zit en we ze met vol vertrouwen zelfstandig hun weg kunnen laten vervolgen.

Met onze werkwijze stromen veel van onze cliënten positief uit en weten onze partners ons goed te vinden en daar zijn we trots op!

Voor aanmeldingen graag bellen of mailen

Contact gegevens

Langegracht 72

2312 NH Leiden

Telnr: 085-130 58 44 

Email : info@massivecare.nl