Wij zijn Massive Care!

Waar anderen stoppen,
gaan wij verder

Als gecontracteerde WMO- en jeugdzorg aanbieder in de regio Holland Rijnland bieden wij ambulante begeleiding, begeleiding op school en woonbegeleiding aan kwetsbare doelgroepen.

Begeleiding & coaching

Ambulante begeleiding aan jeugdigen, jongvolwassen en ouders die door omstandigheden wat extra hulp nodig hebben.

Begeleid wonen

Soms gaat thuis wonen gewoon niet lekker of kan de veiligheid en/of ontwikkeling van een jeugdige in het geding zijn. 

Maatwerk dagbesteding

Ontdek hier hoe wij jeugdige leerlingen en WMO-cliënten ondersteunen op persoonlijk vlak en in dagbesteding.

Hulp op school

Ontdek hoe onze begeleiders laagdrempelig en betrokken zijn en kunnen helpen bij het vroegsignalering van problemen bij leerlingen op school.

Gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning

Opvoedproblematiek kan complex zijn. Wij bieden ondersteuning aan gezinnen bij diverse opvoedvraagstukken.

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Over onze organisatie

Wij zijn Massive Care!

Als gecontracteerde WMO,- en jeugdzorg aanbieder in de regio Holland Rijnland bieden wij ambulante begeleiding, begeleiding op school en woonbegeleiding aan kwetsbare doelgroepen.

Wat ons uniek maakt is onze cultuur sensitieve manier van hulpverlenen. Soms heeft een geslaagd hulpverleningstraject meer nodig dan enkel expertise. Uiteindelijk maakt de klik die je voelt met jouw begeleider/hulpverlener de slagingskans van jouw traject stukken groter.

Wij ondersteunen jeugdigen, jongvolwassenen en ouders op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Wij geloven in het potentieel van elk individu

Elk individu heeft het potentieel om iets waardevols bij te dragen aan de wereld. Bij Massive Care geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en een volwaardige plek in de samenleving te vinden.