‘SELF CARE BECOMES SHARED CARE’

Welkom bij massive care

Massive Care is gespecialiseerd in het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jeugdigen, jongvolwassenen en ouders in het bijzonder met een migratieachtergrond. Met een vakkundig multicultureel team die gespecialiseerd is in interculturele communicatie, zetten wij ons met hart en ziel in voor hen die het op eigenkracht even niet meer redden. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat zij zich veilig en liefdevol ontwikkelen, ontplooien, meetellen, meedoen en kansen krijgen. Wij zijn er voor hen, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. Bij sommige jeugdigen en jongvolwassenen is er sprake van complexe meervoudige problematiek. Kenmerkend is de onvoldoende passende/aansluitende aanbod binnen de reguliere hulpverlening. De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van ernstige gedragsproblemen, culturele verschillen, een verstandelijke beperking psychosociale stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Onze zorg- en dienstverlening is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden (wonen, werken, financiën, sociaal functioneren, praktisch functioneren, gezondheid en zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding). Massive Care biedt ambulante individuele begeleiding, diverse (groep) trainingen, dagbesteding en begeleid wonen.

Onze dienstverlening bieden wij zowel op onze multifunctionele locatie, de straat, bij hen thuis, op school of op werk; voor iedere hulpvraag leveren wij maatwerk. Wij gaan uit van de eigenkracht en het in handen nemen van de eigen regie. Want effectieve hulpverlening is een kwestie van samen doen. Wij denken in kansen en handelen vanuit de mogelijkheden.

LocatieFoto6
LocatieFoto6

Self care becomes shared care

Werkwijze

De volgende punten vormen de basis van onze werkwijze:

 • ✔ Omdat iedereen mee kan doen

Massive Care kent geen contra-indicaties. Dit betekent dat er bij Massive Care geen redenen bestaan om iemand op voorhand af te wijzen.

 • ✔ Vaste begeleider en plan op maat

Massive Care werkt met een vaste begeleider voor elke cliënt. Samen stellen zij een begeleidingsplan op met hoofddoelen en subdoelen. Met dit plan en het regelmatige contact tussen de begeleider en de cliënt zien we sneller waar het misgaat en begeleiding nodig is, kunnen we sneller ingrijpen en beter schakelen op alle leefgebieden. Dit is een aanpak die werkt.

 • ✔ Kleinschalig aan de slag

Massive Care werkt met een klein en zelfsturend team. Hierdoor is altijd sprake van korte- en directe lijnen met de cliënt en een eventuele andere opdrachtgever. Massive Care kent een werkwijze met een gewogen caseload. Hierdoor krijgt de cliënt de aandacht en begeleiding die hij verdient.

 • ✔ In de buurt

Massive Care werkt voor een groot deel in de directe omgeving (wijk) van de cliënt. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de sociale kaart.

 • ✔ Van alle leefgebieden thuis

Massive Care werkt samen met de cliënt aan het opbouwen van zijn leven. Wij werken samen met de cliënt gelijktijdig aan wonen, werken, dagbesteding, school, relaties etc. Hierdoor is geen sprake van een versnipperde aanpak en wordt sneller resultaat geboekt.

Samen sterk

Massive Care is een groot voorstander van samenwerken. Waarbij partijen elkaar vooral versterken ten behoeve van de client. Wij staan dan ook in nauw contact met:

 • ✔ Onderwijs
 • ✔ Zorgkantoor
 • ✔ Sportverenigingen
 • ✔ Religueze instellingen
 • ✔ Gemeentelijke overheden
 • ✔ Politie
 • ✔ Wijkteams/JGT
 • ✔ Werkgevers
 • Sleutelfiguren in de wijk

En nog andere partijen die een essentiële bijdrage leveren ten behoeve van de cliënt. Op deze wijze wordt preventief gewerkt, in betere samenhang en meer vraaggestuurd. Het resultaat is een integrale aanpak die zorgt dat de cliënt sterk(er) staat.

Wachttijden

Massive Care kent in principe geen wachttijden. Een traject bij Massive Care start met een aanmeldformulier (telefonisch kunnen wij deze ook voor je invullen). Na ontvangst van dit formulier nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op. Tijdens dit contact winnen wij informatie in en bekijken wij samen met u of begeleiding vanuit Massive Care tot de mogelijkheden behoort. Is dit het geval dan stellen wij een datum met u vast waarop het kennismakingsgesprek plaats zal vinden.

Financiering

De dienstverlening (begeleiding, training, dagbesteding, en begeleid wonen) van Massive Care wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voorbeelden zijn: WLZ-gelden, WMO, (Specialistische) Jeugdhulp, gemeentegelden en/of onderwijsgelden. Tijdens de intake bekijken wij samen met de client welke financiering mogelijk is en het beste aansluit bij de hulpvraag.