‘SELF CARE BECOMES SHARED CARE’

begeleid Wonen

Soms gaat thuis wonen gewoon niet lekker. In sommige gevallen zou begeleid wonen een oplossing kunnen zijn. Bij Massive care bieden we coaching en eventuele (tijdelijke) huisvesting voor jeugd en jongvolwassenen. Hierbij wordt ondersteuning aangeboden bij praktische zaken op het gebied van huishouden, geldzaken, dagbesteding etc.

 • Samen met de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt waarin beschreven staat aan welke doelen en vaardigheden er gewerkt wordt. Het doel is om ervoor te zorgen dat de cliënt zelfstandig/zelfredzaam wordt. De manier van ondersteuning is afhankelijk van de persoon en aandachtspunten. De ondersteuning bestaat uit; groepsgesprekken en individuele begeleiding. De coaching/ondersteuning bestaat uit:
  1. Het aanleren van woonvaardigheden
  2. Leren organiseren en plannen
  3. Coachen en ondersteunen bij administratie en financiën
  4. Het creëren en behouden van een zinvolle dagbesteding, zoals hobby’s, school en/of werk
  5. Het vergroten van een sterke sociale netwerk

Ambulante begeleiding/coaching

Massive Care biedt (gespecialiseerde) ambulante begeleiding aan jeugdigen, jongvolwassen en ouders in het bijzonder met een migratie achtergrond die door omstandigheden niet zelfstandig meekunnen in de samenleving. Vaak kampen zij met complexe problemen op verschillende leefgebieden en zijn zij niet in staat deze problemen zelfstandig op te lossen.

Zij beschikken over onvoldoende vaardigheden en hebben niet tot nauwelijks een netwerk. Deze jongeren zitten met zichzelf in de knoop en weten niet waar zij terecht kunnen met hun problemen. De problemen waaraan gedacht kan worden zijn o.a.:
 1. Identiteitscrisis/cultuurverschillen
 2. Gedragsproblemen
 3. Psychosociale problemen
 4. Geen baan of opleiding
 5. Schulden
 6. Drank en/of (soft)drugs verslaving
 7. Politie & Justitie contacten,
 8. Gebrek aan structuur
Met een vakkundig divers team die gespecialiseerd is in interculturele communicatie zetten wij ons met hart en ziel in voor deze jeugdigen en jongvolwassenen. Onze ambulante dienstverlening is zoveel mogelijk in de directe omgeving en laagdrempelig georganiseerd. Primair is deze dienstverlening oplossingsgericht, ondersteunend en praktisch van aard waarbij wordt geredeneerd vanuit de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van de cliënten. Dit betekent dat onze ondersteuning ook zoveel mogelijk in de wijk/buurt van de cliënten aanwezig is. Hierbij streven wij naar een zo integraal mogelijke benadering. Onze dienstverlening wordt altijd in samenspraak geleverd en is gericht op het verbeteren van de mogelijkheden om te participeren op alle leefgebieden. Daarnaast het bevorderen van zelfstandigheid en het vergroten van autonomie met behoud van de eigen identiteit/cultuur. Wij geloven namelijk dat iedereen mee kan doen en iedereen recht heeft om zijn talent te ontwikkelen en zijn plek te vinden in de samenleving.

Trainingen & Programma's

Training Woon Vaardigheden

Massive Care biedt de training aan jeugdigen en jongvolwassen die zelfstandig willen wonen en daar ondersteuning bij nodig hebben.

Rots & Water ®

Massive care is gespecialiseerd in het bieden van Rots & Water ®, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basis- voortgezet- en speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.

Lifeskills development

Lifeskills is een vaardigheids –programma die gericht is op groepen/klassen met als doel het vergroten van de handelingsmogelijkheden bij grote en kleine levensgebeurtenissen. Jongeren leren hier hoe te handelen in bepaalde conflicten/situaties. Hierbij kan gedacht worden aan hoe om te gaan met groepsdruk, pesten, emoties, tegenslagen, successen, faalangst etc. Ook wordt de nadruk gelegd op de effecten van gedrag op het langere termijn. Het Lifeskills programma is een training wat op maat wordt aangeboden en is geschikt voor het basisonderwijs, regulier onderwijs, speciaal onderwijs als voor scholen met vluchtelingenkinderen.

Maatwerk Dagbesteding

Soms vindt een kind of jongere het moeilijk om zich op school staande te houden. De oorzaak hiervan is niet altijd duidelijk. Vaak spelen beperkingen op persoonlijk of sociaal vlak, zoals autisme, ADHD, angst of een onstabiele thuissituatie hierin een rol. Massive Care vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen binnen zijn of haar mogelijkheden en biedt daarom trajecten voor deze jongeren die tijdelijk of langdurig niet meer (volledig) naar school of werk kunnen.

Wij vinden thuiszitten geen optie. Het probleem wordt hiermee niet aangepakt én de jongere (en het desbetreffende gezin) missen de kans op groei en ontwikkeling. Daarom maken we ons er sterk voor om een aantal jongeren die in deze situatie terecht komen te ondersteunen. Wij leggen de nadruk op de krachten en mogelijkheden van de jongeren, jongvolwassenen en hun ouders en houden rekening met de zorgen. Dit doen we in de eerste plaats door écht naar hen en hun ouders te luisteren om ze zo goed als mogelijk te begrijpen. We stemmen af op individuele behoeften en bieden veiligheid.

Maatwerk start altijd met activeren. Geleidelijk aan wordt het traject uitgebreid met passende activiteiten. De jongere blijft leidend hierin en geeft het tempo aan.

Bij Massive Care werken we samen op passend tempo aan een opbouw van ritme, structuur en een positieve flow. Van daaruit wordt gekeken wat passend is: terug naar school, doorstromen naar een studie of toeleiding naar werk. Waar mogelijk en wenselijk werken we graag intensief samen met andere zorgorganisaties en professionals. We hebben alle benodigde disciplines in huis zoals een leerkracht en pedagogisch werkers.”

''Waar anderen stoppen gaan wij verder''

Wij geloven in onze aanpak en werkwijze.